Diensten


okt 2, 2013

Onze service


Starters begeleiding

Als starter heeft u zelf al diverse activiteiten ondernomen ter verwezenlijking van uw nog te starten onderneming. De ervaring leert dat daarbij specifieke handelingen vaak over het hoofd worden gezien, daar de volledige aandacht gericht is op het ‘draaien’ van de onderneming. Wij nemen u graag wat werk uit handen, voor wat betreft:

-Advies rechtsvorm
-Opstellen van rechtsvorm
-Aanvragen vergunningen
-Aanvragen omzetbelastingnummer
-Aanvragen loonheffingennummer
-Aanvragen aansluitnummers bij diverse instantiesLoon- en salarisadministratie

Heeft u werknemers in dienst (genomen) dan dient u een salarisadministratie te voeren. Dit betreft een zeer omvangrijk en bewerkelijke administratie. U heeft zich te houden aan vele wettelijke bepalingen binnen het arbeidsrecht, en hebt verplichtingen betreffende het aanleveren van salarisgegevens aan diverse instanties. Om dit voor u als werkgever te verlichten voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

-Opstellen loonadministratie in softwarepakket Microloon
-Aanmelden bij arbodienst en verzekeringen
-Aanvragen loonheffingennummer
-Aan- en afmelden werknemers bij diverse instanties
-Verzamelen van de werknemersgegevens
-Verwerken van de loongegevens
-Opstellen en versturen van loonberekeningen
-Het elektronisch aanleveren aangifte loonheffingen
-Mutaties doorgeven aan diverse instanties
-Controle verrichten op nota’s pensioenfondsen en verzekeringen
-Controle behouden op het naleven van CAO’s
-Ziek- en herstelmeldingen bij arbodienst en verzekeringen
-Onderhouden van contacten met diverse instantiesAdvisering financiele en fiscale zaken

Tijdens het ‘ondernemen’ kunnen zich altijd situaties voordoen waar u als ondernemer bepaalde beslissingen moet nemen. Wij kunnen u daarbij adviseren. Stel, u wilt gaan investeren om een hogere omzet te genereren. Wanneer is dan de meest gunstige tijd om de investering te doen en... wat levert u dit per saldo op? Maar dit kan ook betrekking hebben op bijvoorbeeld een conflict met één van uw werknemers: hoe dit op te lossen binnen het arbeidsrecht? Blijkt uw inkomen aanzienlijk op te lopen, wat zijn de mogelijkheden om dit inkomen te verlagen om belastingbesparing te kunnen realiseren? En zo zijn er tal van zaken waarin wij u kunnen adviseren, maar om deze allen te benoemen is op dit moment niet noodzakelijk. Heeft u advies nodig voor welke zaak dan ook? Dan adviseren wij u dat één telefoontje volstaat!
Persoonlijke begeleiding

Wij zijn ons ervan bewust dat u als (startende) ondernemer aardig wat administratieve handelingen dient uit te voeren, voordat u uw administratie bij ons ter verwerking kunt aanbieden, zoals:

-Het bijhouden van een kasboek
-Verzamelen van uw bankafschriften
-Verzamelen van fakturen en bonnen
-Het opstellen en versturen van fakturen
-Het versturen van aanmaningen
-Het inschakelen van een incassobureau

Bij al deze administratieve handelingen kunnen wij behulpzaam zijn. Onder persoonlijke begeleiding van één van onze boekhoudkundige medewerksters kunt u deze handelingen ‘eigen’ maken, waardoor u sneller kunt reageren op ontwikkelingen binnen uw onderneming.Belastingaangiften

Wij kunnen voor u de volgende aangiften opstellen en elektronisch verzenden naar de Belastingdienst:

-Aangifte omzetbelasting
-Aangifte loonheffingen
-Aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen
(particulieren & ondernemers)
-Aangifte vennootschapsbelasting

Alle aangiften worden bij ons elektronisch verzonden naar de Belastingdienst, onder geldige certificaten, dus u hoeft geen DigiD codes aan ons te verstrekken. De aangiften worden opgesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens uit uw onderneming en welke persoonlijk bij u zullen worden opgevraagd. Na het elektronisch verzenden van de aangiften, ontvangt u van ons een uitdraai t.b.v. uw eigen administratie. Uiteraard worden alle in ons bezit zijnde/of komende aanslagen, aan u opgelegd door de Belastingdienst, door ons gecontroleerd. Mochten deze niet conform de aangifte/of schatting zijn, dan zullen wij deze ook elektronisch bij de Belastingdienst voor u indienen. Schriftelijk zullen wij u hiervan op de hoogte stellen met verder te nemen acties uwerzijds.

Daarnaast kunnen wij ook de volgende belastingzaken voor u regelen, maar dienen hiervoor wel de DigiD codes te worden verstrekt:

- Aanvragen/wijzigen voorlopige teruggaaf (alleen bij particulieren)
- Aanvragen/wijzigen zorgtoeslag
- Aanvragen/wijzigen huurtoeslag
- Aanvragen/wijzigen kinderopvangtoeslag
- Aanvragen/wijzigen kindertoeslag